निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम डा. राजेन्द्र बहादुर जि.सी
टेलिफोन नम्बर 9857067224