गुल्मी अस्पतालद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू

 

१.बहिरङ्ग सेवा

अस्पतालले बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा प्रश्नहरूको लागि सहज उपचार र सहज पहुँच पुग्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अस्पतालको काउन्टर मार्फत बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य समस्याको प्रकृति अनुसार विशेष सेवा उपलब्ध गराईन्छ ।

२.अन्तरङ्ग सेवा

ओ.पी.डी  वा आपतकालीन सेवाहरू मार्फत आउने र थप निरीक्षण र उपचार आवश्यक हुने बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरी हेरचाह गरिन्छ। बिरामीहरूका लागि उचित खाना र आवास सुविधा समेत उपलब्ध छ।

३.दन्त सेवा

हामीले अस्पतालमा प्रदान गर्ने दन्त सेवामा दाँत हटाउने, सफा गर्ने र स्केलिंग गर्ने, भर्नेका साथै अन्य सम्बन्धित सेवाहरू सामेल छन्। हामी बिरामीहरूले सामना गर्ने मसूडा, मुख र दन्त समस्याहरूको पनि सेवा गर्दछौं।

४.चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा 

अस्पतालले सरकारले प्रदान गरेको औषधि नि: शुल्क उपलब्ध गराउँछ जबकि अन्य औषधीहरू सस्तो र सजिलो प्रदान गरिन्छ।

 

५.फार्मेसी

६.एक्स रे सेवा 

७.शल्यक्रिया सेवा

८.प्रयोगशाला विभाग

९.भिडियो एक्स-रे सेवा

१०.एक द्वार संकट व्यवस्थापन  सेवा

लैङ्गिक हिङ्सा यौन दुरव्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता पिडितहरुको समस्यालाई  चौविसै घण्टा उपचार तथा परामर्ष सेवा उपलब्ध गराईन्छ ।

११.सामाजिक सेवा एकाइ  सेवा

विपन्न नागरिक जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग असहाय जस्ता लक्षित वर्गहरुलाइ  यस एकाइबाट सेवा उपलब्लध  गराईन्छ ।

 

१२.ए.आर.टी र डट्स किल्निक

१३.खोप तथा पोषण सेवा

१४.फिजियोथेरापी सेवा

१५.नवजात तथा मातृशिशु र परिवार नियोजन सेवा

१६. प्रसुति सेवा

१७.मेडिकल रेकर्डर शाखा

१८. बायोमेडिकल शाखा 

१९. नाम दर्ता तथा सोधपुछ 

२०. स्टोर शाखा

२१ . लेखा शाखा

२२. प्रशासन शाखा